Kategórie

Zľavnený tovar

  • Frenk
    Frenk

    Kombinovaná fontána 40s 2 efekty+70...

    5,40 € -30% 7,72 €

Informácie

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku v čo najkratšom termíne a doručiť objednaný tovar na adresu kupujúceho uvedenom v dodacích podmienkach. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve alebo termíne. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu, bude mu táto čiastka bezodkladne vrátená na jeho účet.