Kategórie

Zľavnený tovar

Žiadne produkty so zníženou cenou.

Informácie

Najpredávanejšie

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku v čo najkratšom termíne a doručiť objednaný tovar na adresu kupujúceho uvedenom v dodacích podmienkach. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve alebo termíne. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu, bude mu táto čiastka bezodkladne vrátená na jeho účet.