Kategórie

Zľavnený tovar

Žiadne produkty so zníženou cenou.

Informácie

Najpredávanejšie

Ako bezpečne odpaľovať pyrotechniku

Dodržujte naše  BEZPEČNOSTNÉ  DESATORO  a pyrotechnika od nás vám bude prinášať len radosť:

1. Pyrotechniku odpaľujte vždy triezvy. Drvivú väčšinu úrazov si spôsobujú ľudia pod vplyvom alkoholu!

2. Pyrotechnika nepatrí do rúk deťom, ktoré nedosiahly predpísaný vek, ďalší významný faktor úrazovosti!

3. Nepoužívajte pyrotechniku v dosahu horľavých látok.

4. Po zapálení sa nad pyrotechniku nenakláňajte  a nenechávajte nad zapálenou pyrotechnikou žiadnu časť tela.

5. Dodržujte vekový limit pre nákup a používanie jednotlivých výrobkov zábavnej pyrotechniky.

6. Pyrotechniku používajte iba k účelu, na ktorý bola vyrobená.

7. Po zapálení pyrotechniky sa od nej čo najrýchlejšie vzdialte na predpísanú vzdialenosť.

8. Dodržujte predpísaný bezpečnostný okruh, ktorý je v prípade nutnosti uvedený na výrobku.

9. Myslyte na ostatných a buďte ohľaduplný ako k ľudom, tak i k zvieratám.

10. Dodržujte všetky bezpečnostné  údaje uvedené na výrobku.

Všetko si radšej 2x prečítajte a v prípade nejasností volajte na naše telefónne čísla.

PyroBox zábavná pyrotechnika a ohňostroje - všetko pre Vašu bezpečnosť!