Kategóriák

Leértékelések

Jelenleg nincs elérhető különleges termék.

Informácie

Népszerű eladások

Objednávka

Objednávka sa stáva záväznou po jej zadaní do objednávkového systému. V okamihu, keď uskutočníte nákup, automaticky od nás obdržíte  e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky, v ktorom je uvedený nakúpený tovar spolu s cenou  Vášho nákupu. Zaškrtnutím a súhlasom s obchodnými podmienkami kupujúci prehlasuje, že v prípade objednávky výrobkov kategórie F1. je osobou staršou ako 15 rokov, kategórie F2. staršou ako 18 rokov a v prípade objednávky výrobkov kategórie F3. staršou ako 21 rokov.